زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک


کاربرد مفاهیم و داده‌های زمین‌شناسی در کارهای مهندسی به ویژه در مهندسی عمران، مهندسی معدن، مهندسی نفت مهندسی ژئوماتیک (مهندسی نقشه‌برداری) می‌باشد. همانگونه که به وسیله مجمع مهندسین زمین‌شناس در ۱۹۶۹ تبیین گردیده‌است: " این علم کاربرد داده‌ها، فناوری و مبانی زمین‌شناسی در مطالعه رخنمون‌های طبیعی، مصالح سنگی و خاکی یا آب زیر زمینی با هدف اطمینان از شناخت دقیق، تفسیر، استفاده و ارائه فاکتورهای زمین‌شناسی که ساختگاه، برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت، اجرا و نگهداری سازه‌های مهندسی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، می‌باشد.


بیشتر بدانید

منابع آب و مطالعات زیست محیطی


مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای عمرانی عمدتا" براساس ضرورت های ایجاد شده توسط قوانین ، مقرارت وضوابط زیست محیطی و ازدیدگاه ملی به منظور حفظ توسعه پایدارو حفاظت از محیط زیست انجام می گیرد. به سبب محدودیت منابع آب در کشور، برنامه حفاظت از محیط زیست طرحها در راس مطالعات قرارگرفته است.


سامانه اطلاعات جغرافیایی و فناوری اطلاعات


یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر "GIS" یک سامانه رایانه‌ای برای مدیریت و واکاوی اطلاعات جغرافیایی بوده که توانایی گردآوری، ذخیره، واکاوی و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد.


بیشتر بدانید

فعالیت های بازرگانی معدن


خرید معادن و مواد معدنی

شما میتوانید با تکمیل فرم زیر جهت خرید معدن اقدام نمایید

فرم خرید معدن


فروش معادن و مواد معدنی

همچنین جهت فروش معدن خود می توانید از طریق تکمیل کردن فرم زیر اقدام نمایید

فرم فروش معدن

مشتریان ما

    درباره ما


    شرکت سورگان پارسه تا کنون در زمینه های اکتشاف، استخراج و فرآوری منابع معدنی، مهندسی ژئوماتیک، خرید و فروش معادن و مواد معدنی، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، منابع آب و مطالعات زیست محیطی فعالیت داشته است...