فرم درخواست خرید معدن

 

  وضعیت معدن - Mine condition:

  1- گواهی اکتشاف - Exploration certificate2- پروانه کشف - Discovery license3- گواهی نامه کشف - Certificate of discovery4- پروانه بهره برداری - Operation license  مدارک مورد نیاز - Required documents :
  1- تصویر شناسنامه - Birth certificate image
  2- تصویر کارت ملی - National card image
  3- درخواست کتبی - Written request
  بارگذاری مدارک - Upload documents

  توجه: لطفا مدارک را در یک فایل zip با حجم کمتر از 1MB برای ما ارسال نمایید
  Note: Please send us the documents in a zip file with a size of less than 1MB.