عضویت ها و گواهینامه ها

 
 

مشتریان

  منشور اخلاقی شرکت سورگان پارسه
  صداقت در گفتار و کردار
  پرهیز از رفتارهای غیر اصولی و تبانی
  نظم و انضباط در انجام وظایف محوله
  التزام عملی به اصل مشتری مداری و احترام به حقوق مشتری
  ایجاد ارزشهای پایدار و اعتماد متقابل
  صداقت در بیان توانمندی ها،محدودیت ها،اخبارو خدمات
  انتقال آموخته های علمی ،تجربی و دانش فنی به دیگران
  حفظ حریم شخصی همکاران و پاسداری از مسائل محرمانه
  حرکت جمعی و پایبندی به عشق،دوستی،همدلی،همزبانی و روحیه بخشی بین همکاران
  استقبال از نوآوری های جدید ،فرصت های شغلی ،کشف استعدادها و ارتقاء علمی کارکنان
  اشتباه تجربه است، بر روی ندانسته هایمان سرمایه گذاری می کنیم وسعی بر پرهیز از خطا داریم.
  چالش ها ومشکلات ما را قوی تر خواهد کرد،به استقبال آنها می رویم و هرچه کار سخت تر باشد ما آماده تر عمل خواهیم نمود.

  منشور اخلاقی یک راهنمای عملی وابسته به شرایط اجتماعی است که به تدریج و همزمان با تکامل شرکت به روز خواهد شد