فرم درخواست خرید معدن

 

وضعیت معدن:

1- گواهی اکتشاف2- پروانه کشف3- گواهی نامه کشف4- پروانه بهره برداریمدارک مورد نیاز : 1- تصویر شناسنامه 2- تصویر کارت ملی 3- درخواست کتبی
بارگذاری مدارک

توجه: لطفا مدارک را در یک فایل zip با حجم کمتر از 1MB برای ما ارسال نمایید.