21 ژانویه 2023

سایت های دانلود تصاویر ماهواره ای

۱- سایت زمین شناسی امریکا https://earthexplorer.usgs.gov/ وبسایت Earth Explorer توسط سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS) اداره می‌شود. این سایت یکی از پرکاربردترین سایت ها جهت دانلود تصاویر […]
20 آوریل 2023

ژئوتوریسم در دنیای گردشگری

ژئوتوریسم چیست؟ ژئوتوریسم یا زمین‌گردشگری که از دو جزء ژئو (به معنی زمین) و توریسم (به معنی گردشگری)، شاخه‌ای از گردشگری است که محوریت آن جاذبه‌های […]
1 می 2023

قانون معادن

‌قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱: تعریف واژه های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است: […]
6 می 2023

قانون معادن

‌قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ فصل دوم: اکتشاف ماده ۵:  اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام میشود. وزارت صنعت، معدن […]
13 می 2023

قانون معادن

‌قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۹   فصل سوم: بهره برداری ماده ۹: بهره برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه های […]
20 می 2023

قانون معادن

‌قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۹   فصل چهارم: مقررات عمومی ماده ۱۸: وزارت صنایع و معادن مکلف است وضع بهره برداران فعلی را به […]