پروژه های نقشه برداری

  1. نقشه ­برداری، ایجاد بانک اطلاعاتی و برآورد احجام معادن شن و ماسه استان کرمان به روش فتوگرامتری با پهپاد (۲۰۰۰ هکتار)- کارفرما: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

  2. نقشه ­برداری، ایجاد بانک اطلاعاتی و برآورد احجام معادن شن و ماسه استان کرمان به روش فتوگرامتری با پهپاد (۵۰۰۰ هکتار)- کارفرما: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

  3. نقشه ­برداری، ایجاد بانک اطلاعاتی و برآورد احجام معادن شن و ماسه استان کرمان به روش فتوگرامتری با پهپاد (۳۰۰۰ هکتار)- کارفرما: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

  4. نقشه­ برداری زمینی معادن (۱۵ معدن)- کارفرما: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

  5. تهیه نقشه توپوگرافی و زمین شناسی (۱:۵۰۰) معدن مس شاهزاده عباس به روش فتوگرامتری با پهپاد، شهرستان رفسنجان استان کرمان- کارفرما: شرکت کیمیا صنعت سدید

  6. نقشه برداری توپوگرافی به روش فتوگرامتری با پهپاد و محاسبه احجام دامپ باطله و پیت رو باز معدن سنگ آهن- کارفرما: گل گهر حدید سیرجان