پروژه های نقشه برداری
24 دسامبر 2022

پروژه های ژئوفیزیک اکتشافی

 

 1. مطالعه­ ی ژئوفیزیک به روش IP/Res – کارفرما: معادن سرب و روی گوجر، شهرستان راور، استان کرمان

 2. مطالعه­ ی ژئوفیزیک به روش IP/Res – کارفرما: معادن مس دربیدو،گلزار و ده مرتضی، شهرستان بردسیر، استان کرمان

 3. مطالعات ژئوفیزیک مهندسی ( ژئوالکتریک، لرزه نگاری و ژئو رادار)- کارفرما: مجتمع مس سرچشمه، رفسنجان، استان کرمان

 4. مطالعات ژئوفیزیک در مراحل نیمه تفصیلی و تفصیلی به روش مگنتومتری- کارفرما: معدن سنگ آهن ماه زمین، زرند، استان کرمان

 5. مطالعات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری در محدوده ­ی آب زالوئیه-قره تپه، سیرجان، استان کرمان

 6. مطالعات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری در محدوده­ ی کوه مگس آب، کوهبنان، استان کرمان

 7. انجام خدمات زمین شناسی و ژئوفیزیک در محدوده ی مس نودیک، شهربابک، استان کرمان

 8. مطالعه­ ی ژئوفیزیک به روش مگنتومتری در محدوده­ ی شهردهج، شهربابک، استان کرمان

 9. مطالعه ی زمین شناسی و ژئوالکتریک منگنز منطقه ی چاه خشک، بافت، استان کرمان

 10. مطالعه ­ی ژئوفیزیک به روش مگنتومتری در محدوده ­ی شمال شهر نیریز، استان فارس

 11. مطالعات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری در محدوده­ ی داوران، رفسنجان، استان کرمان

 12. مطالعات ژئوالکتریک سرب و نقره ی چاه دولت، شهربابک، استان کرمان