پروژه های نقشه برداری
24 دسامبر 2022

اکتشاف معادن و تهیه بانک اطلاعاتی

 

 1. طراحی و ایجاد پایگاه داده جغرافیایی اطلاعات اکتشافی معادن استان کرمان- کارفرما: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

 2. طرح مستندسازی و ساماندهی فعالیتهای معدنی کشور (بازرسی از ۱۱۵ معدن در حال استخراج)- کارفرما: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

 3. اکتشاف و تهیه نقشه زمین شناسی و توپوگرافی ۶ محدوده پلی متال در شهرستان ریگان و جنوب استان کرمان- کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

 4. شناسایی، تهیه گزارش، تهیه نقشه زمین شناسی و تعیین محدوده های امیدبخش زیرپهنه اکتشافی جبال بارز- کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم- هلدینگ صنعت و معدن- موسسه ثارالله

 5. مطالعات زمین شناسی- ساختاری، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، نقشه برداری، حفاری اکتشافی، مدل سازی و تعیین ذخیره در مقیاس های نیمه تفصیلی و تفصیلی، معدن زیرزمینی سرب و روی گوجر- کارفرما: شرکت صنایع روی کرمان

 6. مشاوره استخراج، ایمنی و اکتشافات حین استخراج معدن زیرزمینی سرب و روی گوجر، شهرستان راور استان کرمان- کارفرما: شرکت صنایع روی کرمان

 7. مطالعات اکتشاف تکمیلی محدوده اکتشافی آهن ساغند، شهرستان بافق، استان یزد- کارفرما: شرکت کیمیا صنعت سدید

 8. مطالعات اکتشاف تکمیلی و تعیین ذخیره معدن مس چهل تن، شهرستان بردسیر، استان کرمان – کارفرما: معدن مس چهل تن شهرستان بردسیر

 9. مطالعات زمین شناسی- اکتشافی، نقشه برداری زمینی و تعیین ذخیره محدوده اکتشافی مس دلفارد، شهرستان جیرفت، استان کرمان

 10. مطالعات زمین شناسی- ساختاری، ژئوشیمی، نقشه برداری زمینی، حفاری اکتشافی، مدل سازی و تعیین ذخیره در مقیاس های نیمه تفصیلی و تفصیلی محدوده اکتشافی مس دربیدو، شهرستان بردسیر، استان کرمان – کارفرما: شرکت خدماتی صنعتی معدنی کرمان افراز

 11. مطالعات زمین شناسی- ساختاری، ژئوشیمی، نقشه برداری، حفاری اکتشافی، مدل سازی و تعیین ذخیره در مقیاس های نیمه تفصیلی و تفصیلی محدوده اکتشافی مس گلزار، شهرستان بردسیر، استان کرمان – کارفرما: شرکت خدماتی صنعتی معدنی کرمان افراز

 12. مطالعات زمین شناسی- ساختاری، ژئوشیمی، نقشه برداری، حفاری اکتشافی، مدل سازی و تعیین ذخیره در مقیاس های نیمه تفصیلی و تفصیلی محدوده اکتشافی مس ده مرتضی، شهرستان بردسیر، استان کرمان – کارفرما: شرکت خدماتی صنعتی معدنی کرمان افراز

 13. مطالعات زمین شناسی- ساختاری، ژئوشیمی، نقشه برداری، حفاری اکتشافی، مدل سازی و تعیین ذخیره در مقیاس های نیمه تفصیلی و تفصیلی محدوده اکتشافی منگنز اسماعیل آباد، اردستان، استان اصفهان – کارفرما: شرکت مس طلای اردستان

 14. مطالعات اکتشاف تکمیلی و تعیین ذخیره معدن چشمه سرخ، راین، استان کرمان – کارفرما: معدن مس چشمه سرخ راین

 15. اکتشاف نیمه تفصیلی و تفصیلی معدن سنگ آهن دولت آباد، اسفندقه، استان کرمان – کارفرما: معدن سنگ آهن دولت آباد اسفندقه

 16. مطالعات اکتشاف ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی به منظور تخمین ذخیره و ارزیابی معدن شیرینک، استان کرمان – کارفرما: معدن شیرینک استان کرمان

 

پی­ جویی و اکتشاف منابع آب زیرزمینی

 

 1. مطالعات ژئوالکتریک تعیین محل حفر چاه آب شرب – کارفرما:  شرکت آبفار، شهرهای استان کرمان

 2. مطالعات ژئوالکتریک تعیین محل حفر چاه آب شرب- کارفرما:  شرکت آبفار، شهرهای جنوبی استان کرمان

 3. مطالعات ژئوالکتریک تعیین محل حفر چاه آب شرب- کارفرما:  شرکت آبفار ، شهرهای شمالی استان کرمان

 4. مطالعات ژئوالکتریک تعیین محل حفر چاه آب شرب، اراضی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان- کارفرما: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 5. مطالعات ژئوالکتریک تعیین محل حفر چاه آب، منطقه حوض دق – کارفرما: شرکت آبفار، استان کرمان

 6. مطالعات ژئوالکتریک تعیین محل حفر چاه آب، منطقه سیرجان- کارفرما: شرکت آبفار، استان کرمان

 7. مطالعات ژئوالکتریک تعیین محل حفر چاه آب شرب،دهکده گردشگری کوهپایه کرمان

 8. مطالعات ژئوالکتریک تعیین محل حفر چاه آب، منطقه نیرگاه کرمان- فاز ۱، استان کرمان

 9. مطالعات ژئوالکتریک تعیین محل حفر چاه آب، منطقه فهرج بم، استان کرمان

 10. مطالعات ژئوالکتریک تعیین محل حفر چاه آب، منطقه ی کاظم آباد کرمان

 11. مطالعات ژئوالکتریک تعیین محل حفر چاه آب شرب، آرامستان جدید کرمان

 12. مطالعات ژئوالکتریک تعیین محل حفر چاه آب، منطقه دارزین بم، استان کرمان

 13. مطالعات ژئوالکتریک تعیین محل حفر چاه آب، منطقه کاظم آباد کرمان

 14. مطالعات ژئوالکتریک تعیین محل حفر چاه آب، منطقه حوض دق- ارجمندی کرمان