شرکت مهندسین مشاور سورگان پارسه پروژه های معدنی، ژئوفیزیک و تامین منابع آب زیرزمینی زیر را به اتمام رسانده است: • طراحی و ایجاد پایگاه داده جغرافیایی اطلاعات اکتشافی معادن استان کرمان- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان
 • نقشه برداری، ایجاد بانک اطلاعاتی و برآورد احجام معادن شن و ماسه استان کرمان به روش فتوگرامتری با پهپاد (2000 هکتار)- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان
 • نقشه برداری، ایجاد بانک اطلاعاتی و برآورد احجام معادن شن و ماسه استان کرمان به روش فتوگرامتری با پهپاد (5000 هکتار)- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان
 • نقشه برداری، ایجاد بانک اطلاعاتی و برآورد احجام معادن شن و ماسه استان کرمان به روش فتوگرامتری با پهپاد (3000 هکتار)- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان
 • طرح مستندسازی و ساماندهی فعالیتهای معدنی کشور (بازرسی از 115 معدن در حال استخراج)- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان
 • نقشه برداری زمینی معادن (15 معدن)- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان
 • اکتشاف و تهیه نقشه زمین شناسی و توپوگرافی 6 محدوده پلی متال در شهرستان ریگان و جنوب استان کرمان- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
 • مطالعات زمین شناسی- ساختاری، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، نقشه برداری، حفاری اکتشافی، مدل سازی و تعیین ذخیره در مقیاس‌های نیمه تفصیلی و تفصیلی، معدن زیر زمینی سرب و روی گوجر- شرکت صنایع روی کرمان
 • مشاوره استخراج، ایمنی و اکتشافات حین استخراج معدن زیر زمینی سرب و روی گوجر، شهرستان راور استان کرمان- شرکت صنایع روی کرمان
 • مطالعات اکتشاف تکمیلی محدوده اکتشافی آهن ساغند، شهرستان بافق، استان یزد- شرکت کیمیا صنعت سدید
 • تهیه نقشه توپوگرافی و زمین شناسی(1:500) معدن مس شاهزاده عباس به روش فتوگرامتری با پهپاد، شهرستان رفسنجان استان کرمان- شرکت کیمیا صنعت سدید
 • نقشه برداری توپوگرافی به روش فتوگرامتری با پهپاد و محاسبه احجام دامپ باطله و پیت رو باز معدن سنگ آهن گهر حدید سیرجان
 • مطالعات اکتشاف تکمیلی و تعیین ذخیره معدن مس چهل تن، شهرستان بردسیر، استان کرمان
 • مطالعات زمین شناسی- اکتشافی، نقشه برداری زمینی و تعیین ذخیره محدوده اکتشافی مس دلفارد، شهرستان جیرفت، استان کرمان
 • مطالعات زمین شناسی- ساختاری، ژئوشیمی، نقشه‌برداری زمینی، حفاری اکتشافی، مدل‌سازی و تعیین ذخیره در مقیاس‌های نیمه تفصیلی و تفصیلی محدوده اکتشافی مس دربیدو، شهرستان بردسیر، استان کرمان
 • مطالعات زمین شناسی- ساختاری، ژئوشیمی، نقشه برداری، حفاری اکتشافی، مدل سازی و تعیین ذخیره در مقیاس‌های نیمه تفصیلی و تفصیلی محدوده اکتشافی مس گلزار، شهرستان بردسیر، استان کرمان
 • مطالعات زمین شناسی- ساختاری، ژئوشیمی، نقشه برداری، حفاری اکتشافی، مدل سازی و تعیین ذخیره در مقیاس‌های نیمه تفصیلی و تفصیلی محدوده اکتشافی مس ده مرتضی، شهرستان بردسیر، استان کرمان
 • مطالعات زمین شناسی- ساختاری، ژئوشیمی، نقشه برداری، حفاری اکتشافی، مدل سازی و تعیین ذخیره در مقیاس‌های نیمه تفصیلی و تفصیلی محدوده اکتشافی منگنز اسماعیل آباد، اردستان، استان اصفهان
 • مطالعات اکتشاف تکمیلی و تعیین ذخیره معدن چشمه سرخ، راین، استان کرمان
 • اکتشافات نیمه تفصیلی و تفصیلی معدن سنگ آهن دولت آباد، اسفندقه، استان کرمان
 • مطالعات اکتشافات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی به منظور تخمین ذخیره و ارزیابی معدن مس شیرینک، استان کرمان